Må du ha båtførerprøven for å seile?

I 2010 innførte Norske myndigheter et obligatorisk krav om båtførerprøve.

Dette gjelder for alle som ønsker å føre en båt som er større enn 8 meter, eller som drives av mer enn 25 hk.

Unntaket er de som er født før 1. Januar 1980, enda det også anbefales at disse tar kurset.

Hvorfor trenger man båtførerprøven for å seile?

Tidligere trengte ikke de som ønsket å seile å ta båtførerprøven, men dette ble det nylig slutt på.

Grunnet flere ulykker på sjøen de siste årene valgte myndighetene å innføre obligatorisk båtførerprøve, og baktanken er ganske enkelt å bedre sikkerheten.

De fleste vet ikke hvordan de staker ut en trygg kompasskurs på kartet da de trenger å komme seg mot land.

Ei vet de heller hva de forskjellige lystypene signaliserer i det de møter andre båter på sjøen i mørket.

Dette er noe myndighetene nå ønsker å rette på, og ideen er å samkjøre båtførerprøven med de samme kravene som stilles til førerkort på bil.

Å benytte seg av seilbåt(spesielt de større typene), krever mye trening, og noe av det viktigste man må fokusere på som båtfører er sikkerheten om bord. Dette gjelder for å kunne ta godt hånd om de andre såvel som en selv.

Litt om båtførerprøven

Ønsker du å kunne seile er det verdt å merke seg noen av begrensningene som ligger i sjøfartsloven. For det første gir båtførerprøven kun rett til å føre fritidsbåter opptil 15 meters lengde, og dette betyr at noen seilbåter er utelatt.

For å kunne føre disse må du skaffe et annet type sertifikat som kalles fritidsbåtskippersertifikatet (D5L). Dette gjelder spesielt for de som ønsker å ta seilbåten ut i internasjonalt farvann, og langt vekk fra kysten.

Blant kravene som stilles finner man 3 års erfaring med føring av båt under 15 meters lengde. Videre er det et krav om å passere en prøve hos et lærested godkjent av sjøfartsdirektoratet, og man må også kunne vise til god helse ved å skaffe en legeerklæring.

De fleste som ønsker å seile vil ikke ta båten ut i internasjonalt farvann eller langt fra kysten, men det er likevel verdt å merke seg at alle de som ønsker å føre fritidsbåter over 15 meter må møte disse kravene.

Planlegg godt på forhånd

Det er smart å planlegge godt på forhånd slik at du vet akkurat hva du vil trenge av tillatelser og dokumentasjon.

Dersom du aldri før har benyttet deg av seilbåt vil du uansett måtte begynne med en båt under 15 meters lengde. Dette skyldes kravet om nok fartstid med mindre fritidsbåt før du kan begynne å føre båter opptil 24 meter.

Det er også smart å vite litt om hvilken type båt du mest sannsynlig ønsker å føre, samt om det finnes noen spesielle regler for denne båttypen.

Benytt deg av et seilkurs

Det anbefales at du benytter deg av et seilkurs før du legger ut på sjøen på egenhånd. Det kan ta veldig lang tid å lære seg å operere en seilbåt på egenhånd, og dette er kunnskap du kan finne hos profesjonelle tilbydere avseilkurs.

Her vil du for eksempel lære å tolke kartet riktig, sette opp seilet på korrekt måte(kalles å trimme seilet), samt å betjene motoren.

Slike praktiske kunnskaper gjør det mindre sannsynlig at du vil få problemer da du først legger ut på sjøen.

Og ikke minst at du også består båtførerprøven!