4 Golden Cross og fallende topper i RSI for NEL aksjen