Aksjehandel på nett – det viktigste du må vite om trading

Aksjehandel på nett

Dersom du har vurdert å begynne med aksjehandel, som så mange andre har begynt med for tiden, har vi satt sammen en guide som kan gi deg en god start. Aksjehandel er noe man aldri blir fullt utlært på, men samtidig er det morsomt å hele tiden lære noe nytt. Og, når du har mulighet til å tjene penger samtidig blir det bare enda bedre.

 

Før du begynner bør du sette deg ned å tenke gjennom hvor mye du vil investere. Du bør ikke investere penger som du kommer til å trenge i løpet av de nærmeste årene. Noe annet du må tenke på er at du skal kunne sove godt om natten, noe som betyr at om du er en urolig person bør du kanskje vurdere å sette pengene i fond eller på høyrentekonto. Aksjemarkedet er nemlig kjent for å svinge.

Teknisk analyse

Teknisk analyse bygger på at man kan finne hva kjøpere og selgere anser som en lav eller høy pris ved å studere charts med aksjekurser. Logikken bak dette er at det blir et overskudd med selgere som presser aksjekursen ned når aksjen er dyrt priset. Dette skaper et salgspress som gjør at kursen faller. 

 

Motsatt vil det være om aksjen er billig priset. Da vil det bli et kjøpspress som fører til at kursen stiger. Denne dynamikken mellom kjøpere og selgere kan danne formasjoner og trender på chartet for aksjekursen som kan si noe om sannsynlig kursutvikling i fremtiden.

Teknisk støtte og motstand

Teknisk støtte og teknisk motstand er det mest grunnleggende konseptet innen teknisk analyse. En teknisk støtte er et nivå hvor kursen har snudd retning fra fallende til stigende minst to ganger. Som du kan se på bildet fra chartet for Yara aksjen ble det dannet en teknisk støtte i perioden mellom 29. mai og 9. juli. Vi ser at aksjekursen steg i en periode, men falt så ned til 332 kr hvor den så begynte å stige igjen. Vi tolker dette som at på dette nivået begynte markedsaktørene å vurdere aksjen som så billig at det var på tide å kjøpe aksjen. Aksjekursen stiger videre, men den 26. juni har den igjen falt ned til 332 kr. Atter en gang snur den opp, av det vi kan anta var samme grunn som tidligere. 9. juli blir den tekniske støtten testet igjen. Herfra får kursen en kraftig løft fremover.

 

En teknisk motstand har likheter med en teknisk støtte, men noen deler er selvsagt motsatt. Den tekniske motstanden dannes på et nivå kursen først har steget opp til, for så å reagere ned igjen. Dette må skje minst to ganger før vi har en etablert teknisk motstand. Her er det selgerne som utgjør den viktigste drivkraften. Når kursen kommer til et bestemt nivå kan disse synes aksjen er for dyrt priset og ønsker derfor å sikre gevinster. Dette fører til et salgspress som igjen sender kursen nedover.

Etablerte brudd innenfor teknisk analyse

En aksjekurs kan bryte opp gjennom en teknisk motstand eller ned gjennom en teknisk støtte. Ofte kan dette være støy som gir falske signaler man ikke bør handle på. Derfor er det viktig å vente på etablerte brudd. Disse finner du ved å bruke et candlestick chart. Brudd på motstand blir regnet for å være kjøpssignaler, dvs at aksjen kan kjøpes, mens et brudd på støtte regnes som salgssignal, dvs at aksjen kan selges.

 

På chartet for Subsea 7 aksjen kan vi se at det har blitt etablert en motstand. 3. juni får vi et brudd på denne. Men, det er først 8. juni vi har fått bekreftet det etablerte bruddet med tre fulle candlesticks som alle er på oversiden av motstanden. Kursen faller så tilbake, og den 30. juni testes den tekniske støtten i det som tidligere var en teknisk motstand.

 

Ofte vil en aksjekurs som bryter opp gjennom en motstand falle tilbake for å teste støtten i denne. Det samme gjelder også for en aksjekurs som faller ned gjennom en støtte. Denne vil ofte stige igjen for å teste motstanden i det som var teknisk støtte. 

Tekniske trender

En teknisk trend består av parallell teknisk støtte og teknisk motstand som aksjekursen beveger seg mellom. Tekniske trender kan være stigende, sidelengs eller fallende. Trendene viser hvilken tendens en aksjekurs har, om den stiger, går flatt eller faller. Det sies at “the trend is your friend”, og det er ganske forståelig. Eier du en aksje som er i en stigende trend vil aksjen fortsette å stige så lenge den er inne i trenden. Man sier at en aksje er i en stigende trend frem til vi får et etablert brudd.

 

På bildet som viser chartet for Norsk Hydro aksjen kan vi se at det har blitt etablert en støtte og en motstand. Både toppene som testet motstanden og bunnene som testet støtten dannes på høyere nivåer jo lengre vi kommer mot høyre på chartet. Dette gjør at trenden er stigende. 

 

I en fallende trend vil det derimot dannes nye bunner og nye topper på lavere nivåer. Dette gjør at både støtte og motstand faller jo lengre til høyre vi går i chartet. Sidelengs trend dannes derimot mellom en horisontal støtte og motstand.

Tekniske formasjoner

Det finnes mange forskjellige tekniske formasjoner. Derfor går vi kun gjennom to av disse. Begge disse er velkjente formasjoner som kan gi store kursutslag, og begge kommer i en omvendt versjon, så i praksis vil du kunne gjenkjenne fire tekniske formasjoner. 

 

Vi begynner med hode-skulder-formasjon. Dette er en formasjon som dannes på oversiden av en støtte og har tre topper som du kan se på chartet for Dow Jones indeksen. I midten av januar dannes det en lav topp som er den første skulderen, deretter dannes det høyere hodet mot slutten av januar, til slutt får vi den andre skulderen. Som du kan se er det en god grunn til at denne formasjonen kalles en vendeformasjon. Fra å stige godt snur kursen og faller kraftig etter formasjonen. Det finnes også omvendt-hode-skulder-formasjoner. Disse ser helt like ut som en vanlig hode-skulder-formasjon, bare den er opp-ned, og at de ofte er fulgt av kraftige løft i kursen.

 

I slutten av april og i begynnelsen av mai dukker en annen kjent vendeformasjon opp. Denne gangen har vi en dobbel bunn. Formasjonen er lett gjenkjennelig siden den ser ut som en W som dannes under et motstandsnivå. Denne kan også være en dobbel topp. Doble topper ser ut som en M, og blir ofte fulgt av et kraftig fall i aksjekursen.

Indikatorer

Det finnes også mange tekniske indikatorer. Her vil vi også kun gå gjennom to av de viktigste. Først har vi flytende gjennomsnitt som er en trendindikator, så har vi Relative Strength Index eller RSI som er både en momentum-indikator og en overkjøpt/oversolgt-indikator. Flytende gjennomsnitt kan du se bevege seg rundt linjen for aksjekursen, mens RSI finnes nederst på feltet i NEL chartet.

 

Flytende gjennomsnitt er en mye brukt trendindikator. En viktig fordel med denne er at du kan oppdage trendskifter raskere enn ved å lete etter trendgulv og trendtak i chartet. Denne trendindikatoren består av et kort flytende gjennomsnitt og et langt flytende gjennomsnitt. Når det korte gjennomsnittet er på oversiden av det lange gjennomsnittet er aksjekursen i en stigende trend, er det derimot under er aksjen i en fallende trend. Disse trendskiftene kan tolkes som kjøpssignaler. Normalt vil du da kjøpe når du har et Golden Cross. Dette får du når det korte gjennomsnittet (rød linje) bryter opp gjennom det lange gjennomsnittet (grønn linje) slik som i NEL chartet. Salgssignalet kalles for Death Cross, og dette kommer når det korte gjennomsnittet bryter ned gjennom det lange gjennomsnittet.

 

RSI kan tolkes på flere måter. Det vanligste er å tolke det som at aksjen er overkjøpt, det vil si dyr når verdien på RSI er 70 eller høyere, og at den er billig når RSI er 30 eller lavere. Dette kan virke, men problemet er at du kan få for mange signaler som er feil. Langt bedre er det å bruke RSI som en momentum-indikator. Her gjelder det å se på den lengre tendensen i RSI chartet. Vi har tegnet inn en svart linje som viser de lavere toppene som er dannet i RSI, dette tolkes som en svakhet. Hadde det derimot blitt dannet høyere topper i RSI hadde det vært et tegn på styrke.

Lær mer om teknisk analyse

 

Teknisk analyse er veldig omfattende, og i denne teksten har vi kun gått gjennom det mest grunnleggende. Du kan lære mer om teknisk analyse på Aksjesnakk. Det er en nettside som inneholder alt du må vite om teknisk analyse og trading på nett. Aksjesnakk har også et forum hvor du kan diskutere teknisk analyse, aksjer og trading med andre. Selvsagt finner du også mange tekniske analyser på forumet.

Strategi for aksjehandel

Det finnes mange ulike strategier for aksjehandel, og hvor gode disse er avhenger ikke bare av hvor god avkastning de kan gi. Enkelte strategier krever mye arbeid, andre krever mye kunnskap, mens andre krever at du har mye penger. Derfor skal vi ikke bruke så mye tid på dette. Vi vil heller anbefale at du velger deg ut noen aksjer som du følger med på og gjør deg kjent med hvordan de gjør det i forhold til resten av markedet. Når du har fått en forståelse for hva det er som driver kursen opp og ned for disse aksjene kan du lage bedre tekniske analyser som du kan trade med.

Når skal du kjøpe aksjer?

Vi nevnte etablerte brudd når vi gikk gjennom tekniske analyser. Etablerte brudd på motstander blir ansett for å være kjøpssignaler, dette gjelder spesielt om det er brudd på motstand i tekniske formasjoner. Videre var vi også innom Golden Cross. Dette er også et velkjent kjøpssignal. Ved å følge disse og kjøpe aksjer når en av disse forekommer kan du få en bedre sjanse til å kjøpe en aksje som kommer til å stige.

Når skal du selge aksjer?

Igjen gjelder etablerte brudd. Har du fått et etablert brudd på støtten i en stigende trend er det på tide å selge. Det samme gjelder også om du får et Death Cross på det flytende gjennomsnittet ditt. Du kan også bruke automatisk stop/loss eller en trailing stop/loss ordre som selge ut aksjene dine dersom kursen faller. Av disse bruker vi mest trailing stop/loss. Stop/loss er et nivå hvor aksjene blir solgt ut på dersom kursen faller ned på nivået. Ved at dette er trailing vil dette nivået gå høyere og høyere når aksjekursen stiger, og dette kan gi en god avkastning.

Valg av nettmegler

Å velge nettmegler krever litt innsats. Det er klart at du kan selvsagt bruke løsningen for aksjehandel som du finner i nettbanken din, men her må du ofte betale langt høyere kurtasje enn om du handler hos for eksempel Nordnet eller eToro. Dersom du skal gjøre flere handler kan det fort bli dyrt om du må betale mellom 50 og 100 kr for hver. Da er nettmeglerne langt bedre, her kan du slippe unna med halvparten. En annen fordel med å bruke en nettmegler er at du som regel får realtidskurser, verktøy til å lage tekniske analyser og nyhetsoppdateringer.

Gjesteartikkel: Denne artikkelen er skrevet av Hans Nielsen fra aksjesnakk.com som tar for seg trading, analyse og finans.