3 Hode-skulder-formasjon og dobbel bunn i Dow Jones indeksen