5 tips for å bygge garasje uten søknad

Plan- og bygningsloven ble endret for noen år siden slik at man slipper å søke for å bygge garasje i enkelte tilfeller.

Dette var en forenkling for mange, men samtidig er det noen krav man må holde seg til for å kunne benytte unntaket- her er 5 tips som hjelper deg med nettopp det!

1. Bruk terrenget på tomten
Høyde måles som gjennomsnitt- det betyr at selv om makshøyden for garasjer unntatt søknadsplikt er 4,0 meter kan du bygge høyere om garasjen legges inn i eksisterende terreng.

2. Flytt vedboden ut av garasjen
Grensen for garasje som kan bygges uten søknad er 50kvm, skal man ha plass til 2 biler og litt utenom blir det fort litt lite. Et godt tips er å flytte veden ut av garasjen og under et halvtak eller lignende, det frigir plass slik at man kan holde seg under 50kvm.

3. Gå for flatt tak hvis du trenger ekstra høyde
Hvis du vil ha ekstra høyde i garasjen kan det være et alternativ å gå for flatt tak, kontra et saltak som skal holdes under 4 meter.

4. Fin les reguleringsplanen for din eiendom
Send mail til kommunen og be om å få tilsendt reguleringskart og planbestemmelser for din eiendom- fin les kart og bestemmelser, vær særlig på utkikk etter byggegrenser på din eiendom og planbestemmelser om utnyttelsesgrad og utforming av garasjer.

5. Send skisse og kart til kommunen
Det er ikke alle kommuner som gjør vurderingen av om en innsendt skisse/kart er unntatt søknadsplikt-men mange gjør det. Dette er siste steg når du tror du har kontroll på alt, og egentlig bare ønsker en siste bekreftelse. Vær konkret og gå gjennom alt om størrelse, høyde og plassering.

Artikkelen er et samarbeid med Boligsøknad.no hvor du kan finne mer informasjon om å bygge uten søknad.

Bilde: Keagan Henman fra Unsplash